Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

Special Description

Мамандығы: 0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту».

Біліктілік: 0101013 «Балабақша тәрбиешісі».

Оқу тілі: қазақ, орыс.

9 сынып негізінде: 3 жыл 10 ай.

11 сынып негізінде: 2 жыл 10 ай.


Мектепке дейінгі ұйымдар тәрбиешісінің кәсіби қызметінің объектілері:

* Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы оқу процесінің технологиясы.

Мектепке дейінгі тәрбиешінің кәсіби қызметінің түрлері:

* балалардың іс-әрекетін және балалар арасындағы жеке қарым-қатынасты ұйымдастырудың психологиялық-педагогикалық жағдайларын талдайды;

* жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, баланың жан-жақты дамуына қажетті жағдайларды жасайды, жеке қолдау көрсетеді;

* білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес балалардағы білім мен дағдылар жүйесін қалыптастырады.

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» білім беру бағдарламасын іске асыру колледждің миссиясымен айқындалады, ол экономика мен қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, қажетті кәсіби және әлеуметтік құзыреттіліктерге, қалыптасқан азаматтық, рухани және адамгершілік қасиеттерге сәйкес мамандар даярлау болып табылады. үнемі өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тану. Оқу процесінде мамандық түлектері мектепке дейінгі педагогтың кәсіби қызметіне қажетті іргелі білім, қабілеттер мен дағдыларды қалыптастыратын, мамандық бойынша тиімді жұмыс істеуге қабілетті, кәсіби өсуге, әлеуметтік және кәсіптік ұтқырлыққа негізделген негізгі және кәсіби құзыреттіліктерге ие болады. Мамандық түлектеріне деген сұраныс кафедраның практика базаларымен өзара әрекеттесуіне ықпал етеді, мұнда студенттер практика сатысында кәсіби жұмысқа дайын екендіктерін растайды, жұмыс берушілерден колледжді бітіргеннен кейін жұмысқа орналасу туралы ұсыныстар алады.

Кәсіби қызмет түрлері:

  • тәрбиелік (педагогикалық), тәрбиелеу, оқыту, мектеп жасына дейінгі баланың жеке басын қалыптастыру және қалыптастыру;
  • тәрбие мен оқыту процесін ұйымдастыру, педагогикалық процесті басқару;
  • диагностика, түзету, педагогикалық қызметтің нәтижелерін болжау;
    мектепке дейінгі білім беру саласындағы озық тәжірибелерді зерттеу, синтездеу, тарату.